Etsi

Hands-free

Kaikki kurkunpään poiston läpikäyneet ihmiset toivovat voivansa puhua kädet vapaina. Vapaina olevilla käsillä voi elehtiä, jolloin puhuminen muiden ihmisten kanssa tuntuu luontevammalta. Hands-free-puheapuvälineiden avulla voit tehdä montaa asiaa yhtä aikaa ja käyttää käsieleitä ilman, että avannetta tarvitsee sulkea kommunikoidessa.

bool(false)

Antaa vapauden puhua kädet vapaina

bool(false)

Tarttuu erityisen tiivisti ja tukee stoomaa puhuttaessa

bool(false)

Puhuttaessa sormella manuaalisesti tukkien tai ilman käsiä

bool(false)

Tukemaan stoomaa ja parantamaan äänenlaatua puhuttaessa ilman käsiä (hands free)